Grad Rovinj-Rovigno

Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda

HR  |  IT

Dobrodošli, na ovoj stranici možete ispuniti i dostaviti elektroničke zahtjeve te ujedno provjeriti status predanih zahtjeva u svezi odgode plaćanja i umanjenje za pravne ili fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost prema Odluci o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2 za mjesec prosinac 2020. i siječanj 2021. godine („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno broj 15/20)

Obrada zahtjeva u tijeku...
×
Zahtjev nije pronađen.

Molimo da upišite pripadajući broj kojeg ste dobili prilikom predaje Vašeg zahtjeva kako biste provjerili status zaprimljenog zahtjeva.