Grad Rovinj-Rovigno

Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda

HR  |  IT

Dobrodošli, na ovoj stranici možete ispuniti i dostaviti elektroničke zahtjeve te ujedno provjeriti status predanih zahtjeva u svezi odgode plaćanja i umanjenje za pravne ili fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost prema Odluci o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2 za mjesece veljaču, ožujak, travanj i svibanj 2021. („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno broj 3/21)

Obrada zahtjeva u tijeku...
×
Zahtjev nije pronađen.

Molimo da upišite pripadajući broj kojeg ste dobili prilikom predaje Vašeg zahtjeva kako biste provjerili status zaprimljenog zahtjeva.